TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Karstula Punttis Oy

Y-tunnus: 2487053-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Annika Ingo-Vesterinen

Puhelinnumero: 040 503 1128

Sähköposti: punttis@karstulapunttis.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen perusteena on asiakkaan suostumus tai sopimus Karstula Punttiksen palveluiden käytöstä. Keräämme henkilötietoja, jotta voimme muodostaa, hoitaa, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Tietoja voidaan käyttää myös kohdentamaan viestintää ja kehittämään Karstula Punttiksen toimintaa. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi säilytämme tietoja kuntosalijäsenyyden alkamis- ja päättymispäivästä sekä mahdollisesta alennusryhmään kuulumisesta. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä Karstula Punttiksen kanssa yhteistyö- ja salassapitosopimuksen tehneillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Karstula Punttiksen laskutustiedot säilytetään kirjanpito-ohjelmassamme ja niitä on oikeutettu käyttämään vain Karstula Punttis Oy sekä kirjanpitotoimistomme. Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se perustuu kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä. Asiakas- ja laskutustiedot ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä (esimerkiksi markkinointitarkoituksiin). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla punttis@karstulapunttis.fi