Karstula Punttis Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

 1. Yleistä

1.1

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Karstula Punttiksen (jäljempänä ”Karstula Punttis”) ja nimetyn henkilön (jäljempänä ”Jäsen”) välillä.

Tilaamalla verkkokaupastamme, sähköpostilla tai puhelimitse hyväksyt nämä ehdot. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

 1. Karstula Punttis

2.1.

Karstula Punttiksen jäseniksi voidaan hyväksyä:
kaikki kalenterivuonna 15-vuotta täyttäneet henkilöt tai yli 13-vuotiaat nuoret, joiden sopimuksen tekee huoltaja yhdessä nuoren kanssa

 • jotka eivät ole velkaa Karstula Punttis Oy:lle ja
 • joiden terveydentila on hyvä

 

2.2

Alle 18-vuotiaan puolesta huoltaja tekee jäsensopimuksen ja vastaa jäsenmaksuista.

0-14-vuotiaat harjoittelevat aina yhdessä yli 18-vuotiaan huoltajan tai valvojan kanssa.

Kalenterivuonna täyttävä 15-vuotias voi harjoitella itsenäisesti, mutta aina huoltajan vastuulla.

Huoltajan vastuulla on käydä lapsen kanssa läpi salin säännöt, sekä laitteet, jotta harjoittelu on lapselle turvallista.

2.3

Jäsenyys on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin aina määräajan.

Laskutus

Karstula Punttiksen jäsenyydet maksetaan verkkokaupassa, maksupalvelutarjoajan maksulinkillä, MobilePaylla tai käteisellä. Yli 1 kuukauden määräaikaiset jäsenyydet voidaan myös laskuttaa sähköpostiin lähetettävällä laskulla. Laskun eräpäivä on 7 päivää liittymispäivästä.

Verkkokaupasta ostetulla jäsenyydellä on kuluttajansuojalain (KSL) mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus (KSL 6:14). Jos jäsenyys perutaan 14 vuorokauden kuluessa, Karstula Punttis pidättää itsellään 20€ KSL 6:19:n mukaisena kohtuullisena korvauksena. Jäsenyyden peruutuksesta tulee ilmoittaa osoitteeseen punttis@karstulapunttis.fi 14 vuorokauden sisällä ostohetkestä.

2.4

Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.5

Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Karstula Punttiksella sekä hyödyntää Karstula Punttiksen kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluja. Karstula Punttiksen kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.karstulapunttis.fi

2.6

Jäsensopimusta ei voi irtisanoa lukuunottamatta erityistapauksia (ks. kohta 6.) tai muuttaa jäsenyyden aikana, poikkeuksena jäsenyyden muuttaminen laajempaan jäsenyyteen.

 

2.7

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Karstula Punttis voi jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai kuntosalin aukioloja.

 

 1. Jäsenmaksut

3.1

Jäsenen tai muu henkilö, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Karstula Punttiksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3.2

Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen sopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana, lukuun ottamatta tilanteita, jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.3

Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Karstula Punttis voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.4

Mikäli Jäsen ei maksa jäsenmaksuja sopimusehtojen mukaisesti, Jäsenen kulkukoodi poistetaan ja pääsy salille evätään.

Jäsen on tästä huolimatta velvollinen maksamaan avoimet ja jäljellä olevan jäsenyysajan maksut Karstula Punttikselle.

 1. Jäsenen velvollisuudet sekä kulkukoodi

4.1

Jäsen on velvollinen:

 • tutustumaan ja noudattamaan Karstula Punttiksen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Karstula Punttiksen pääovelta.
 • 10x-korttilainen on velvollinen merkitsemään käyntinsä Karstula Punttikselta löytyvään kansioon ja siten pitämään kirjaa käynneistään.
 • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
 • huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

4.2

Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen kulkukoodin. Jäsen on velvollinen käyttämään kulkukoodiaan oven lukijaan aina kulkiessaan ovesta, jossa kulkukoodi vaaditaan. Näin siinäkin tapauksessa, että oven avaa joku toinen Karstula Punttiksen Jäsen omalla kulkukoodillaan.

Kulkukoodia käytetään kulunvalvontajärjestelmässä sekä turvallisuussyistä. Kulkukoodi on henkilökohtainen. Kulkukoodia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään.

Jäsen on velvollinen säilyttämään kulkukoodiaan huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan, ettei kukaan muu voi väärinkäyttää kulkukoodia.

Mikäli todetaan että Jäsen päästää kulkukoodillaan Karstula Punttiksen tiloihin ihmisiä, joilla ei ole kulkulupaa, Jäsenen kulkukoodi voidaan sulkea ilman erillistä ilmoitusta.

 

Jäsen tiedostaa, että Karstula Punttis suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. Karstula Punttis määrittelee dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Karstula Punttiksella.

 

 1. Jäsenelle tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1

Asiakas hyväksyy, että hänen antamansa tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

Asiakas hyväksyy, että hänelle voidaan lähettää laskuja ja tärkeitä jäsenyyteen liittyviä tiedotteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

5.2

Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä tallennetut tiedot ja vaatia ne poistettavaksi.

Asiakas kuitenkin ymmärtää, että poistamalla tiedot Karstula Punttiksen asiakasjärjestelmästä, hän ei voi enää olla Karstula Punttiksen jäsen.

5.3

Jäsen hyväksyy sen, että Karstula Punttis voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä Karstula Punttiksen palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsenelle Karstula Punttiksen kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta Karstula Punttiksen internet-sivuilla.

5.4

Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena pakolliset lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

 

 1. Jäsensopimuksen päättäminen tai jäädyttäminen

6.1

Jäsenen sopimus on määräaikainen ja sitä ei voi laittaa tauolle erityistilanteita lukuun ottamatta. Erityistilanteissa jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Tällöin jäsen on estynyt käyttämään jäsenyyttään sovittuna ajankohtana.

 

Jäsenyyden irtisanominen

Tapaukset, joissa jäsenyys voidaan päättää ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä

 • Pitkäaikainen sairaus, joka estää kuntosalilla käymisen.

Lääkärintodistus vaaditaan.

Tee irtisanoutumisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen: punttis@karstulapunttis.fi

Jäsenyyden päättämisen jälkeen Jäsenelle palautetaan mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut.

Poikkeuksena tästä ovat liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

Jäsenyyden päättämiseen vaaditut todistukset tulee toimittaa Karstula Punttikselle välittömästi irtisanoutumisilmoituksen tekemisen jälkeen ja viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä.

Yhden (1) kuukauden jäsenyys päättyy automaattisesti. Yhden (1) kuukauden jäsenyyttä ei voi irtisanoa jäsenyyden aikana.

6.2

Jäädytysehdot

6kk:n ja 12kk:n jäsenyyteen sisältyy jäädytysmahdollisuus. Jäädytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti Karstula Punttiksen sähköpostiin punttis@karstulapunttis.fi välittömästi halutun jäädytysjakson alkaessa. Jäädytyksiä ei tehdä takautuvasti.

6kk:n ja 12kk:n jäsenyyksissä jäädytetty ajanjakso hyvitetään pidentämällä jäsenyyden voimassaoloaikaa jäädytetyn ajanjakson verran.

Jäsenyyden voi jäädyttää ainoastaan seuraavista syistä:

 • Sairastuminen tai loukkaantuminen
 • Raskaus

 

 1. Jäsensopimuksen yksipuolinen muuttaminen

7.1

Karstula Punttiksella on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoa, palvelutarjontaa, jäsenmaksuja, laskutusta sekä ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

7.2

Karstula Punttiksella on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, mikäli Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

 • Jäsenmaksujen laiminlyönti
 • Omalla kulkutunnisteella muiden päästäminen kuntosalille. Avatessasi kuntosalin oven omalla kulkutunnisteella, ovesta ei saa päästää sisään muita henkilöitä.
 • Karstula Punttiksen turvallisuus-, järjestyssääntöjen ja jäsensopimuksen rikkominen
 • Karstula Punttiksen Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

 

 1. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1

Henkilökohtaisen omaisuuden tai arvotavaroiden tilapäiseen säilyttämiseen Karstula Punttiksella tulee Jäsenen käyttää numerolukolla varustettuja kaappeja pukuhuoneissa

 

8.2

Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, Karstula Punttiksella on oikeus avata Jäsenen koodilla sulkema kaappi ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

 

8.3

Karstula Punttis ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Karstula Punttikselle tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

 1. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu

9.1

Karstula Punttis ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Karstula Punttiksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Karstula Punttis ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

9.2

Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3
Jäsenen ja Karstula Punttiksen väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.